2013-05-27

Webbradion 85 - Lätt unikt

Vi pratar om den nya databasen Unqlite, ungefär som SQLite, fast med nosql. Chrome 27 och Pong i CSS är andra saker vi diskuterar.

comments powered by Disqus