2012-11-23

Webbradion 76 - Coding standards

Panelen diskuterar kodningsstandarder, den nya databasen RethinkDb och att Go fyller tre.

comments powered by Disqus