2012-10-26

Webbradion 74 - Git it?

Två x Jonas i showen den här veckan, där nyhetslistan domineras av Git, Rails och Javascript.

comments powered by Disqus