2011-11-30

Webbradion 57 - Slooow

David och Jonas pratar om vad som gör din webbplats långsam, diskuterar Googles höstrensning och svarar på lyssnarfrågor.

comments powered by Disqus