2011-02-10

Tema API!

Andreas Krohn från Mashup.se sluter upp och berättar vad man kan tänka på när man bygger API-er. Vi snackar webbanalys, spelmotorer och mindmaps.

comments powered by Disqus